Slow start and shutdown on Windows XP pro

Printable View