How to enable adding bookmarks in Google Chrome Enterprise through GPO?

Printable View